Privacyverklaring

Privacyverklaring ikblogookmaarwat.nl

Per 1 mei 2018 is het verplicht om als blogger een privacyverklaring op je blog te plaatsen om zo te voldoen aan de Europese Privacywet. Ikblogookmaarwat.nl heeft de intentie de persoonsgegevens van haar lezers te respecteren. In onderstaande verklaring laat ik weten op welke wijze ikblogookmaarwat.nl dit doet.

Contactgegevens ikblogookmaarwat.nl

Mocht u contact op willen nemen met mij dan kan dat via info@ikblogookmaarwat.nl of door een reactie achter te laten bij een blogpost van ikblogookmaarwat.nl

Verwerking persoonsgegevens

Ikblogookmaarwat.nl ontvangt persoonsgegevens van lezers middels:

Google Analytics
Met het statistiekprogramma Google Analytics kan ik onder andere bekijken hoeveel lezers mijn site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke blogposts ze lezen. Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op mijn blog in kaart te brengen. Met deze informatie kan ik mijn website verder optimaliseren. Ik zie hierbij geen persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels uw IP-adres. De dienst heeft van mij geen toestemming gekregen om uw gegevens te delen met derden.
Meer informatie over Google Analytics vindt u hier

Reacties achterlaten onder een blogpost
Onder blogposts (ofwel artikelen of stukjes) op www.ikblogookmaarwat.nl bestaat de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Bij het achterlaten van een reactie wordt uw IP-adres zichtbaar voor mij. Daarnaast is er de mogelijkheid om uw naam, website en emailadres te tonen bij het reageren. Deze informatie wordt beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan. Bij het reageren op een artikel heeft iedere lezer echter ook de mogelijkheid om anoniem een reactie te plaatsen. In dat geval worden er geen persoonlijke gegevens zichtbaar voor andere lezers. Mocht u na verloop van tijd uw reactie verwijderd willen zien dan kunt u mij daarover contacteren via bovenstaand emailadres.

Opslag persoonsgegevens

Bezoekers onder 16 jaar
www.ikblogookmaarwat.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Bent u van mening dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via info@ikblogookmaarwat.nl, dan kan ik de informatie verwijderen.

Bewaartermijn
Reacties onder blogposts op ikblogookmaarwat.nl blijven in principe net zolang staan als dat de blogpost online staat. Uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld aanstootgevende en ongepaste reacties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je www.ikblogookmaarwat.nl bezoekt, geef u daarmee toestemming tot het verwerken van uw gegeven. U heeft echter het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ikblogookmaarwat.nl

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ikblogookmaarwat.nl

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics
Ikblogookmaarwat.nl plaatst cookies van Google. Dit doe ik om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld. Ook heb ik het IP-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers.

Social media knoppen
Op www.ikblogookmaarwat.nl staan social media buttons. Door deze buttons kunt u artikelen delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Cookies uitschakelen en verwijderen
U kunt cookies uitschakelen en verwijderen via uw browserinstellingen. In de help-functie van uw browser kunt u vinden hoe u dit kunt doen.

Meer informatie?

Wil u meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kunt u hier meer informatie over verkrijgen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie ik deze graag tegemoet op info@ikblogookmaarwat.nl

Bron

Voor het opstellen van deze tekst heb ik gebruik gemaakt van de privacyverklaring van Simpelrijkleven, waarvoor heel veel dank!